Skip to content Skip to footer

Treba sa báť úplného zákazu fajčenia?

Kým na Slovensku platí zákaz fajčenia v reštauráciách a vo verejných priestranstvách len obmedzene, susedná Česká republika si nedávno trúfla na zákaz úplný. Stala sa tak 23. európskou krajinou, kde prijali podobné prísnejšie opatrenie. 

Podobný zákon platí dokonca v Rusku či na Ukrajine a to už niekoľko rokov. Otázkou ostáva, kedy sa na úplný zákaz bez rozdielov odhodláme aj na Slovensku.

Nezávislý hodnotiaci systém Staffino v súvislosti s týmto právnym predpisom zrealizoval v ČR veľký prieskum, ktorý pár mesiacov po jeho zavedení, ukázal zaujímavé zistenia. I keď je prijatie zákona viac politickou záležitosťou, fakty z prieskumu by mohli byť napriek tomu nápoveďou aj pre slovenských podnikateľov, manažérov reštaurácií, barov, kaviarní či hotelov.

Paradoxne, z takzvaného protifajčiarskeho zákona sa zatiaľ tešia viac podnikatelia než zákazníci. To je vzhľadom na všeobecné obavy z klesajúcich tržieb vyberavých zákazníkov – fajčiarov asi najväčšie prekvapenie.

Väčšinou sú to práve hlasy manažérov a majiteľov takýchto prevádzok, ktorí akékoľvek obmedzovanie fajčiarov vyhodnocujú veľmi negatívne. 67% z nich v prieskume uvidelo, že zavedenie tohto zákona pre nich nie je ani zďaleka likvidačné.

Ako inak zákon ovplyvnil českých podnikateľov? Ich postrehy by sa dali zoradiť do troch skupín. Niektoré z nich sú celkom úsmevné.

1. Zamestnanci sú omnoho spokojnejší, lebo nemusia byť počas celej pracovnej doby v zafajčenom prostredí. A manažéri sú spokojní tiež, lebo vo vnútri nie je už taký neporiadok.

2. Manažéri prevádzok si všimli, že nefajčiari sú najmä v týchto teplých dňoch vytlačení do vnútra, lebo na terasách pribudlo oveľa viac fajčiarov. Fajčiari sa naopak sťažujú, že nemôžu fajčiť v klimatizovaných priestoroch, ale na terase, kde im je zasa príliš teplo.

3. Zhruba 30% prevádzkovateľov uvádza, že k nim chodí menej zákazníkov.

Z pohľadu podnikateľov sú teda predbežné závery z prijatého zákona viac pozitívne ako negatívne. Vzhľadom na to, že české podnikateľské prostredie je veľmi podobné nášmu, si treba uvedomiť, že prísnejší zákon na ochranu nefajčiarov by biznisu vôbec neuškodil.

Zákazníci, ktorí si mohli v interiéri zapáliť, to samozrejme berú ako obmedzenie. Od návštevy reštaurácie alebo tradičnej krčmy to však podľa prieskumu odrádza len 54% z nich. 46% sa tam rado kedykoľvek vráti.

Protifajčiarska osveta je v súčasnosti čoraz silnejšia, ale ani na Slovensku si v prípade prijatia takéhoto zákona netreba robiť veľké ilúzie, že sa zníži počet fajčiarov. V Českej republike si to myslí len 8% ľudí.

Postrehy zákazníkov z prieskumu by sa tiež dali rozdeliť do skupín. V tomto prípade rozdelených skôr podľa toho, čo im priniesol dobré a čo zlé.

Z pozitívnych príkladov treba spomenúť, že zákazníkov už nesmrdí oblečenie za cigaretovým dymom, môžu tieto prevádzky kedykoľvek navštíviť aj s deťmi a že sa čoraz viac so známymi stretávajú v reštauráciách. No a z tých negatívnych najviac vyznievajú názory o tom, že sa fajčiari presunuli do ulíc a z toho pramení nielen viac dymu pod oknami bytov a domom, ale aj zvýšený hluk postávajúcich partičiek. Taktiež si zákazníci myslia, že im zákon siahol na slobodu a súkromie a niektorí z nich tvrdia, že to môže zruinovať malé krčmičky.

V roku 2004 Írsko, známe početnými barmi a pohostinstvami, ako prvá krajina na svete prijala takýto protifajčiarsky zákon, Česká republika sa nedávno pridala k 23 krajinám Európy. Všade ho sprevádzali emotívne diskusie a obavy, no tie sa samozrejme nepotvrdili a Slovensko určite nebude výnimkou.