Skip to content Skip to footer

Systém ohodnotenia zamestnancov a prečo ho potrebujete

Systém ohodnotenia zamestnancov, alebo aj Employee Recognition Program je premyslený systém v oblasti manažérstva spoločnosti, ktorého cieľom je motivovať zamestnancov, zvýšiť ich angažovanosť, pozitívny prístup a morálku v práci. Prirodzene tak vyústi do vyššieho výkonu, zníženia dobroveľnej fluktuácue a následne aj spokojnejšieho prostredia vo firme.

Takýto systém je nevyhnutný pre každého manažéra či majiteľa prevádzky, ktorý chce, aby boli jeho zamestnanci v práci spokojní a podávali lepšie výsledky.

staffino
staffino

Prečo ho potrebujete?

Aj tá najzákladnejšia schéma ľudských potrieb, Maslowova pyramída, hovorí o potrebe človeka patriť, cítiť sa ocenený, uznávaný. Využitie týchto poznatkov v práci môže jednoducho viesť k zvýšenej motivácii a výkonu zamestnancov.

Mnohé prieskumy dokazujú, že keď sú u vás zamestnanci šťastní a cítia sa dostatočne ohodnotení, pravdepodobnosť, že pre vás ostanú pracovať dlhodobo výrazne stúpa. Zvyšuje sa ich spokojnosť s pracovným miestom i šanca, že spoločnosť odporučia svojim známym.

Napríklad len pravidelná slovná pochvala pred spolupracovníkmi môže zvýšiť lojalitu voči zamestnávateľovi až o 33%. (Maritz Research, 2006)

Z čoho sa môže takýto systém skladať?

  • Ceny za kvalitné služby
  • Narodeninové gratulácie
  • Ohodnotenie priamo v danej situácii
  • Ohodnotenie medzi kolegami
  • Nominácie
  • Ceny podľa návrhu kolegov a spolupracovníkov
  • Referencie zo strany nadriadených
  • Referencie podľa predaja

Za všetko môžu hormóny

Alebo teda aspoň jeden. V skutočnosti má pozitívny vplyv „milého slova“ na svedomí „hormón lásky“ oxytocín. Ten sa do tela vylučuje nielen keď sa zamilujeme, ale aj keď nás niekto obíjme, podá ruku či dokonca len slovne pochváli alebo prejaví dôveru. A prieskumy potvrdzujú, že ľudia pod vplyvom oxytocínu podávajú lepší výkon a sú v práci spoľahlivejší a hodnovernejší.

Systém ohodnotenia však ani náhodou neznamená len občastné „ďakujem“. Mal by byť premyslený, naplánovaný a mal by mať svoje miesto v rámci rozpočtu podniku.

Ako takýto Employee Recognition Program vytvoríte? Čítajte TU.