Skip to content Skip to footer

Staffino absolútnym víťazom slovenských biznisových oskarov

His­to­ric­ká bu­do­va Slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho di­vad­la pat­ri­la v pia­tok 28. no­vem­bra 2014 za­čí­na­jú­cim ino­va­tív­nym fir­mám, kto­ré v zá­ve­reč­nom fi­ná­le sú­ťa­ži­li o slo­ven­ské star­tu­po­vé „os­ka­ry" v sú­ťa­ži Star­tu­pAwards.SK 2014. Vo finále bojovalo v štyroch kategóriách o titul najlepšieho slovenského startupu za rok 2014 spolu 12 startupov, teda v každej kategórií boli traja zástupcovia. Celým slávnostným večerom sprevádzal Sajfa, ktorý zvládol svoju úlohu na jednotku!

Štvrtú kategóriu Digital vyhral práve náš hodnotiaci systém Staffino, ktorým dokážete hodnotiť personál v reštauráciách, hoteloch, fitness centrách, pumpách, bankách a ďalších zariadeniach. 

Staffino sa stalo aj víťazom špeciálnej ceny v hodnote 25 000 dolárov, ktorá nám môže dopomôcť aj v prípadnej expanzii do USA. Víťazstvo v dvoch kategóriách tak pasuje Staffino aj do pozície absolútneho víťaza StartupAwards.SK 2014. Pozrite si zostrih zo spravodajstva RTVS: