Skip to content Skip to footer

Spätná väzba zákazníkov

Počúvať názor vašich zákazníkov je snáď to najlepšie, čo pre svoj biznis môžete spraviť. Obuť si ich topánky, pozerať sa cez ich okuliare, vidieť veci z ich strany, či akokoľvek by sme to nazvali, názor toho, pre koho to, čo robíte, robíte, je jednou z najdôležitejších vecí v biznise.

01Spätná väzba od klienta vás upozorní na to, čo robíte dobre, v čom pokračovať a naopak, kde máte medzery, ktoré treba napraviť. Ak umožníte zákazníkom vyjadriť svoj názor, dáte im pocítiť, že vás zaujímajú, že si uvedomujete, akí sú pre vás dôležití a že ich nevnímate len ako prostriedok k dosiahnutiu zisku, ale ako dôležitých ľudí, ktorí vám majú čo ponúknuť.

Feedback, to je v skutočnosti skryté zlato biznisu. Pomáha vám rásť, rozvíjať sa v orientácii na zákazníka a zlepšovať svoje služby, a to prakticky zadarmo. No, nie je to len o pochvalách.

Pozitívna spätná väzba, to je, samorzejme, niečo, čo si želá každý manažér. Je motivačná, povzbudzujúca a okrem toho sú dobré feedbacky skvelou reklamou, ktorá naláka nových zákazníkov a upevní vzťahy s tými starými. Môžete ju využiť na sociálnych sietach, na svojej stránke či v mailoch, no to, čo vám pomôže ešte viac je kritika. Nečíta a nepríjma sa tak ľahko, no kritická spätná väzba je práve to, čo medzi vami a vašou konkurenciou môže spraviť rozdiel. Je to výzva, ktorú môžete prijať, alebo odmietnuť a zmieriť sa s priemernosťou.

Kritika je to, čo vás posúva vpred. Dokáže vám vytýčiť nové ciele, oddeliť kvalitných zamestnancov od nekvalitných a najmä upozorniť na nedostatky, ktoré by ste bez názorov zákazníkov nemohli zistiť. Umožní vám tiež čeliť novým problémom a kladným riešením si upevňovať pozíciu medzi zákazníkmi, ktorí vďaka vašej ochote uvidia, že ste niekto, ku komu sa oplatí vrátiť aj v budúcnosti.