Skip to content Skip to footer

Hrdina zákazníkov Lukáš Hrončo: Baví ma klásť uzavreté otázky

Od zákazníkov dostal stovky pochvál a stále sa chce zlepšovať. Lukáš Hrončo pracuje ako operátor call centra Západoslovenskej distribučnej, a. s. a patrí rozhodne medzi tých najobľúbenejších.

Cez Staffino vám poďakovalo veľa ľudí, všimli ste si to?

Áno, každodenne sledujem Staffino.

Klienti na vás oceňujú ústretovosť, ochotu pomôcť za každých okolností a profesionalitu. Dokážete sa vôbec v práci nahnevať?

V práci sa samozrejme dokážem nahnevať, avšak snažím sa vystupovať profesionálne a vybaviť požiadavku zákazníka za každých okolností. Ak ma aj zákazník nahnevá, nedávam to pred ním najavo, zákazník to preto v hovore nepocíti.

Aké predpoklady musí mať podľa vás človek na vašej pozícii?

Hlavne empatiu, ochotu, trpezlivosť a znalosť problematiky.

Videli ste hodnotenia od klientov?

Videl som tie hodnotenia, ktoré sú verejne prístupné cez Staffino.

Zažili ste určite viacero typov klientov. Niektorí boli komunikatívni, vedeli, čo chceli nahlásiť, iní často potrebujú poradiť. Ako k nim pristupujete?

Pri všetkých typoch zákazníkov je dôležité zistiť čo potrebujú. Niektorí svoju požiadavku komunikujú svojským spôsobom a mojou úlohou je klásť uzavreté otázky, ktoré mi pomôžu v identifikácii požiadavky akéhokoľvek zákazníka.

Čo je pre vás pri tejto práci najdôležitejšie?

Najdôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú moju prácu je samozrejme kolektív, pracovné prostredie a pravidelné zaškoľovanie do problematiky, nakoľko v tejto práci sú zmeny na dennom poriadku. Nové informácie, ktoré potrebujem k práci, sú mi pravidelne zasielané a komunikované formou refreshov.

 

Aký ste kolektív u vás v Západoslovenskej distribučnej?

Sme výborný kolektív a práve dobré vzťahy v kolektíve ma presviedčajú o tom, aby som v tejto práci zotrval a bol nápomocný aj pre kolegov.

Zažili ste vo svojej práci aj krízovejšie situácie?

Krízové situácie sú na dennom poriadku.

Ako dlho už pracujete na tejto pozícii?

Na tejto pozícii pracujem už 27 mesiacov (2 roky aj štvrť)

Čo máte na svojej práci najradšej?

Každodenne riešim nové požiadavky zákazníkov a z tohto dôvodu sa ani na chvíľu nenudím. Každý deň sa naučím niečo nové.

Čo vás dokáže najviac potešiť?

Takáto pochvala je úžasná. Nakoľko mám spätnú väzbu aj prostredníctvom Staffina, viem, že som pomohol viacerým zákazníkom.

Ako relaxujete?

Moja práca je zároveň aj relax, ale rád chodím do prírody, nakoľko je tam ticho, ktoré si plnými dúškami užívam.

 

Výber z pochvál od zákazníkov:

ČO JE HRDINA ZÁKAZNÍKOV?

Každý mesiac vyberáme najobľúbenejších zamestnancov spoločností či inštitúcií, ktorí sú hodnotení cez Staffino a oceňujeme ich certifikátom Hrdina zákazníkov. Kritériami na udelenie tohto ocenenia sú najmä počet pochvál od klientov či zákazníkov, celkový počet hodnotení, pravidelnosť prichádzajúcich hodnotení či výnimočné poďakovanie od klienta alebo zákazníka.