Skip to content Skip to footer

Finančná správa SR spustila hodnotenie call centra cez Staffino

Od začiatku septembra môže verejnosť hodnotiť call centrum finančnej správy prostredníctvom nezávislého hodnotiaceho nástroja Staffino. 95% spätnej väzby, ktorá doteraz prišla je pozitívna. Hodnotenie nám poslalo cca 60 daňovníkov. Finančná správa je prvá štátna inštitúcia na Slovensku, ktorá sa do takéhoto systému hodnotenia zapojila.

Viac ako 250 000 klientov Slovenskej sporiteľne (SLSP), a. s., ku koncu júna 2005 využívalo služby elektronického bankovníctva. V roku 1998 bolo do týchto služieb zapojených iba 2 800 klientov. Vedúci odboru Sporotel SLSP Gabriel Sepeši novinárov dnes informoval, že z portfólia transakcií banky sa v júni uskutočnilo 61 % domácich a 57 % zahraničných operácií platobného styku prostredníctvom elektronických kanálov. V júni 2002 bolo napr. domácich príkazov iba 24 % a zahraničných 25 %. Až 43 % klientov elektronického bankovníctva používa aj telephonebanking, pričom operátori vybavia denne približne 1 200 telefonátov. Najvyťaženejším týždňom v mesiaci je druhý a tretí týždeň, čo spôsobuje vyplácanie miezd občanom. Na snímke bratislavské call-centrum banky.  FOTO TASR - Štefan Puškáš

„Povedzte nám, čo si myslíte o službách, ktoré Vám poskytujeme. Spätná väzba je pre našu prácu veľmi dôležitá a len vďaka nej môžeme byť pre Vás lepší.“

Vedenie finančnej správy sa dlhodobo drží práve takéhoto hesla a preto ako prvá štátna inštitúcia na Slovensku zaviedla možnosť hodnotiť call centrum ako v komerčnom sektore. Rovnaký systém používajú napríklad elektrárne či banky.

znakfsModerné call centrum funguje na finančnej správe už viac ako 2,5 roka. Za tento čas vybavili stovky tisíc telefonátov, mailových otázok a chatov. Každý deň je daňovníkom k dispozícií viac ako 50 pracovníkov a to v čase od 8,00 – 16,00 hod. Počas špičky na podávanie daňových priznaní fungujú odborní asistenti na telefóne do polnoci. Od leta 2016 finančná správa zaviedla na call centre nepretržitú prevádzku a to v oblasti technickej pomoci na colných informačných systémoch.

rcz3ixzs8b0rmucpdqklq-1280-ilustra-n-foto

Cieľom vedenia finančnej správy je budovať proklientsky orientovanú organizáciu, ktorá bude pre podnikateľov partnerom. V tomto duchu zaviedla finančná správa od začiatku septembra 2016 nový nástroj na hodnotenie call centra. Prostredníctvom nezávislého hodnotiaceho systému Staffino môže každý daňovník, ktorí príde do kontaktu s operátormi na call centre vyjadriť svoj názor na kvalitu či rýchlosť. Taktiež je možné pochváliť konkrétneho pracovníka a naopak, vyjadriť nespokojnosť napríklad s nedostatočnou odpoveďou.

1981061

Za prvé dni fungovania klienti poslali takmer 60 hodnotení, pričom cca 95% spätnej väzby sú pozitívne hodnotenia. Hodnotiť môžete na www.staffino.sk/financnasprava.