Skip to content Skip to footer

Čo by Slováci zmenili na poisťovniach? Poznáme hlavné dôvody

Portál Finančná Hitparáda a nezávislý hodnotiaci systém Staffino spustili najväčší prieskum kvality služieb poisťovní pôsobiacich na Slovensku: www.staffino.sk/poistovne

Z prieskumu, ktorý ešte stále prebieha, zatiaľ vyplynulo, čo by Slováci na poisťovniach najradšej zmenili, s čím sú nespokojní a poslali aj niekoľko skutočne kurióznych podnetov.

„Odozva zo strany slovenských zákazníkov je skutočne veľká. Podelili sa o zaujímavé skúsenosti, ktoré s poisťovňami mali. Keďže prieskum stále prebieha, uvidíme, ktoré hlavné problémy zákazníkov sa z neho dozvieme,“ hovorí Dominik Miša zo spoločnosti Staffino.

megafon

„Dobrú poisťovňu spozná klient až v zlých časoch. A ako sa poisťovňa zachová v skutočne ťažkých životných situáciách klienta sa v žiadnej zmluve nedočítate. Preto hodnotenia a skúsenosti klientov vytvárajú najlepšiu cestu k výberu dobrej poisťovne,“ dodáva Martin Švidroň z portálu Finančná Hitparáda.

Doterajšie odozvy klientov sa podľa Pavla Škriniara, analytika portálu Finančná Hitpráda dajú zrhnúť do troch oblastí: najčastejšie dôvody na nespokojnosť, perličky od klientov a odporúčania pre poisťovne.

Aké sú najčastejšie dôvody nespokojnosti s poisťovňou?
– Odlišný prístup ku klientovi v čase pred podpisom zmluvy a po ňom.

– Spôsob informovania (Informácie sa ku klientovi nedostávajú tak, ako by sa vzhľadom na postup pri poistnom plnení mali dostávať. Napríklad agenti neochotne a nedostatočne vysvetľujú detaily poistných podmienok, čo môže byť zapríčinené aj neznalosťou vlastných produktov.)

– Prezmluvňovanie klientov (Klientovi agent alebo priamo poisťovňa odporučí zrušiť existujúce poistenie, pričom obratom mu ponúka uzavrieť takmer identické poistenie)

– Zložitá administratíva (Klient pri poistnej udalosti vypĺňa veľa formulárov s veľmi podobným obsahom. Odozva od poisťovne trvá príliš dlho.)

A samozrejme: Neochota vyplatiť poistné plnenie v požadovanej výške alebo čase. Tu však podľa zdôvodnenia hodnotení má veľký podiel na nespokojnosti práve spôsob a úroveň uzatvárania poistnej zmluvy. Táto naša poznámka však nie je na obhajobu poisťovní, skôr naopak.

Perličky od klientov ako dôvod nespokojnosti s poisťovňou:
– Vlamač mechanicky poškodil zámok do auta. Poisťovňa preplatila iba poškodený zámok, nie všetky zámky v aute. Odvtedy má majiteľ na zväzku o jeden kľúč navyše.

– „Čo si myslíte, že inde vám dajú lepšiu cenu?“, opýtala sa pracovníčka poisťovne klientky. „A dali,“ dodáva spokojne klientka.

– Voda v byte poškodila koberec. Poisťovňa bola ochotná preplatiť iba pomernú časť ceny koberca. Tú časť, ktorá bola poškodená, keďže zvyšok sa podľa nej dal ešte používať.

– Poisťovňa považovala dopravnú nehodu za poisťovací podvod, aj keď bola riadne zdokumentovaná políciou, resp. priebeh bol nahratý na autokamere.

– Poisťovňa požadovala od klienta dokument, ktorý musí sama vystaviť, no jeho vystavenie klientovi odmietla.

– Poisťovňa stratila kompletne odovzdanú originálnu dokumentáciu k poistnej udalosti (pre plnenie poisťovňa požaduje originály).

– Chyby pri vypĺňaní tlačív poisťovne zamestnancom poisťovne boli príčinou odďaľovania poistného plnenia.

– Poisťovňa požadovala preskúmať zdravotný stav poisteného po jeho pohrebe.

– Poisťovňa podmieňovala poistné plnenie z cestovného poistenia predložením predpisu na lieky, ktorý sa necháva v lekárni.

– Poisťovňa vydala ubezpečenie, že platby napriek chýbajúcemu variabilnému číslu spárovala. Onedlho prišlo z poisťovne storno zmluvy pre neplatenie.

Čo predovšetkým odporúčajú klienti poisťovniam?
– Častejšie preškoľovať agentov a zlepšiť ich výber.
– Menej papierovačiek.
– Spríjemniť a zmodernizovať obchodné priestory.
– Zjednotiť názory na postup pri likvidácii a riešení poistnej udalosti v rámci jednej poisťovne.
– Zapojiť do procesov spojených s riešením poistných udalostí viac moderných technológií.