Skip to content Skip to footer

Ako vytvoriť úspešný systém ohodnotenia?

Tak ako je pre dobre fungujúci biznis dôležité vyberať a získavať dobrých zamestnancov, určiť ich funkcie a hodnotiť ich a ich prácu, je nevyhnutné ich aj odmeňovať. Kým peniaze sú najhlavnejším motivátorom pre zamestnancov, nie sú zďaleka jediným a nemusia byť ani základným dôvodom prečo s vami zamestnanec ostane. 

Peniaze sú základnou pracovnou motiváciou pre drvivú väčšinu zamestnancov, no napriek tomu nie sú vždy dostatočne silné, aby udržali dobrých ľudí. Z prieskumu spoločnosti Maritz Research vyplýva, že hoci 89% opýtaných by ako pochvalu prijalo finančný bonus, až 49% pracovníkov potrebuje aj slovnú pochvalu. Takmer polovica skúmanej vzorky za dôležité považuje aj uznanie osobných úspechov, či práce v tíme. Zanedbateľné nie sú ani písomné a formálne pochvaly. Hodnota pochvaly sa pre mnohých zvyšuje, keď je vyslovená pred kolegami.

Ako teda takýto úspešný program vytvoriť? Tu je pár tipov.

  1. Hodnoťte ľudí na základe ich výsledkov a správania – Nerozdávanie pochvaly a odmeny len, aby ste ich dali. Hodnoťte ľudí podľa zásluh.
  2. Hodnotenie má prebiehať aj na úrovni kolegov, nie len zo strany vedenia dole – Motivujte zamestnancov, aby sa chválili aj navzájom.
  3. O úspechoch zamestnancov hovorte…zamestnancom – Pozitívne príklady vedia motivovať.
  4. Urobte z ohodnocovania častú a jednoduchú vec – Nemusia byť okolo toho galavečery a ceremoniály. Najmä pokiaľ ide o slovnú pochvalu, ak je na mieste, šetriť netreba.
  5. Prepojde hodnotenie s cielmi a hodnotami vašej spoločnosti 

minitip2 Chcete odmeňovať zamestnancov len na základe toho, ako dlho sú vo vašej spoločnosti? Zlý nápad. Prieskumy ukazujú,  že to robí až 87% firiem, ktoré majú vytvorený systém ohodnocovania zamestnancov, napriek tomu, že tento prístup je účinný len minimálne. (Bersin & Associates, 2012)