Skip to content Skip to footer

Ako merať angažovanosť zamestnancov?

Vo vašej organizácii možno už máte zavedený program riadenia ľudských zdrojov (HR), ktorý vám poskytuje celkový pohľad na cestu vašich zamestnancov od náboru a nástupu až po ich odchod. Je však tento program aktualizovaný a hodnotí aj základné skúsenosti zamestnancov? Pravidelné prieskumy angažovanosti by mali byť jadrom vášho riadenia motivácie zamestnancov. V dnešnej dobe sa totiž len približne 53 % zamestnancov na celom svete cíti angažovaných vo svojej práci.

Fakty a čísla z vášho prieskumu spokojnosti zamestnancov, či už pozitívne alebo negatívne, sú pre zvyšovanie angažovanosti rozhodujúce. Tento článok ponúka niekoľko metód na zhromažďovanie dát, ktoré vám pomôžu odhaliť skutočnú úroveň angažovanosti vašich zamestnancov.

6 najlepších spôsobov, ako merať angažovanosť zamestnancov

Dotazníkové prieskumy a nedotazníkové stratégie sú dve techniky, ktoré sa často používajú na meranie spokojnosti zamestnancov s ohľadom na konkrétne potreby organizácie.

  • Pomocou dotazníkov môžete rýchlo, jednoducho a diskrétne osloviť väčšiu skupinu zamestnancov naraz.
  • Metódy bez dotazníkov vám ponúkajú možnosť pozrieť sa na údaje aj s odstupom času a urobiť závery na základe osobných stretnutí so zamestnancami.

V tejto časti sa pozrieme na to, ako vykonávať prieskum pomocou osobných rozhovorov a prostredníctvom platformy na zvýšenie angažovanosti zamestnancov s riešením na vytváranie a analýzu prieskumov.

#1 „Pulse check“ prieskumy

Prieskumy pulzu zamestnancov sú stručné, pravidelne vykonávané prieskumy, ktoré sa vynikajúco hodia na sledovanie posunov v postojoch a problémoch zamesntnacov. Zvyčajne sa nepýtajú viac ako desať otázok, aby boli rýchle a efektívne. Môžu byť použité na získanie informácií z akejkoľvek oblasti a pomôžu vám pochopiť, ako zamestnanci vnímajú určitý problém, procesné a organizačné zmeny alebo nejakú časť ich práce. Môžu byť vykonávané ad-hoc, teda ak sa náhle naskytne nejaký problém alebo zmena, alebo v častejších pravidelných intervaloch, napríklad týždenne, mesačne alebo štvrťročne.

#2 Zamestnanecké NPS

Zamestnanecké Net Promoter Score (eNPS) je účinným nástrojom na určenie toho, do akej miery sú vaši zamestnanci oddaní vašej firme. Pri tomto prieskume sa pýtate nasledujúcu otázku: 

Aká je pravedpodobnosť, že by ste odporučili túto organizáciu ako dobré miesto na prácu? 

Zamestnanci môžu hodnotiť organizáciu na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená, že je to veľmi nepravdepodobné, a 10 naopak znamená vysokú pravdepodobnosť, že tak urobia. Zamestnancov potom možno zaradiť do jednej z troch kategórií na základe ich odpovedí.

Odporcovia (0–6) sú zamestnanci, ktorí by neodporúčali pracovať pre vašu organizáciu. Práve s týmito ľuďmi by ste sa mali následne stretnúť a zistiť viac. Pasívni (7–8) sú niekde na hranici a váhajú, zatiaľ čo promotéri (9–10) s potešením odporúčajú vašu organizáciu.

#3 Každoročné prieskumy angažovanosti zamestnancov

Ročné prieskumy angažovanosti sú výborným nástrojom na pochopenie angažovanosti zamestnancov v priebehu času. Tieto dotazníky môžu byť dlhšie a často skúmajú každý aspekt vrátane demografie zamestnancov, firemnej kultúry a dosahovania firemných cieľov. Ročné zamestnanecké prieskumy by mali byť dostatočne dôkladné a ukazovať trvalý záujem spoločnosti o svojich zamestnancov. Zároveň ponúkajú komplexný pohľad na všetky potenciálne oblasti zlepšovania.

#4 Pohovory s cieľom udržania

Pohovory s cieľom udržania zisťujú, prečo by kandidát na určitú pozíciu vo svojej práci zostal. Táto technika môže pomôcť včas riešiť potenciálne problémy a ukázať zamestnancovi, že vedenie organizácie počúva jeho názor. Zistené poznatky môžu viesť k úpravám platov a lepším pracovným podmienkam, ale čo je dôležitejšie, môžu obnoviť zdravú pracovnú kultúru, kvalitu pracoviska a zvýšiť udržanie zamestnancov.

#5 Výstupné pohovory

Výstupné pohovory sú cenným prostriedkom na získanie spätnej väzby od zamestnancov na konci ich pôsobenia vo vašej organizácii. Táto technika umožňuje HR špecialistom pochopiť dôvody rezignácie a to, čo môže organizácia v budúcnosti urobiť inak pre človeka, ktorý preberie danú pozíciu. Okrem toho môžu výstupné pohovory odhaliť ďalšie problémy, ktoré sú síce naliehavé, ale nesúvisia nutne s udržaním zamestnancov.

#6 Miera odchodovosti

Pomocou nasledujúceho vzorca môže spoločnosť určiť, ako často zamestnanci v priebehu času dobrovoľne odchádzajú: 

Miera fluktuácie = (počet odchodov/počet zamestnancov) x 100 

Nízka angažovanosť zamestnancov je priamym dôsledkom vysokej miery fluktuácie. Nízka miera fluktuácie 10 % alebo menej naznačuje spokojných zamestnancov.

Záver

Zamestnanci, ktorých zamestnávatelia optimálne využívajú spätnú väzbu, sú podľa prieskumu z roku 2020 dvakrát viac angažovaní ako tí, ktorých zamestnávatelia so spätnou väzbou nepracujú. Tým, že budete priamočiaro riešiť problémy zamestnancov a prejavíte záujem o ich názory, môžete zvýšiť spokojnosť zamestnancov a znížiť fluktuáciu a súvisiace náklady na prijímanie nových zamestnancov.